MDM tevékenységei

Adatvédelmi irányelvek

Bevezetés: 

A jótállási regisztrációs jegy és azon található kérdőív, valamint a házhozszállítási megrendelő kitöltéséhez bizonyos személyes és egészségügyi adatok (a továbbiakban együtt: adatok) megadása szükséges. Az MDM Magyar Diabétesz Menedzsment Kft. (székhely: 1119 Budapest, Mérnök utca 12-14.), továbbiakban MDM Kft. kijelenti, hogy ezen adatok kezelése és feldolgozása során maradéktalanul betartja a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvény és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezéseit. 

Erre tekintettel az MDM Kft. az Ön adatait kizárólag abban a körben kezeli és tartja nyilván, amelyhez Ön – a jelen tájékoztató ismeretében – kifejezetten hozzájárult. MDM Kft. kijelenti, hogy az adatokat szigorúan bizalmasan, legnagyobb körültekintéssel kezeli.
Tájékoztatjuk, hogy az MDM Kft. adatvédelmi tájékoztatója megtekinthető és letölthető az MDM Kft. honlapjáról (http://mdm.hu/). 

Adatok felhasználása: 

Az önkéntesen megadott adatokat az MDM Kft. az alábbi célokra jogosult felhasználni:
– hogy az MDM Kft. kapcsolatba tudjon lépni az érintett személlyel a házhozszállítás időpontjának egyeztetése céljából, elektronikus vagy egyéb úton kiadványokkal vagy egyéb interaktív ajánlatokkal kapcsolatban; – hogy az MDM Kft. az Önnek felírt vényt az Ön nevében és Ön helyett kiváltsa, továbbá kifizesse valamint – a cukorbetegsége kezeléséhez szükséges gyógyszer/gyógyászati segédeszköz (vércukormérő tesztcsík, inzulin) esetében – díjmentesen házhoz szállítsa;
– hogy az MDM Kft. kapcsolatba tudjon lépni az érintett személlyel elektronikus vagy egyéb úton küldött a betegséggel és annak kezelésével összefüggő eseményekkel, kiadványokkal, ajánlatokkal kapcsolatban; – statisztikai feldolgozás céljából. 

Kapcsolatfelvétel:

Ha az MDM Kft. adatvédelmi eljárásával kapcsolatban Önnek kérdése van, kérjük írjon az info@mdm.hu e-mail címre! Az adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy az érintett személy kérése esetén az MDM Kft. megsemmisíti. Ezen kívül az MDM Kft. bármikor kész arra, hogy az érintett személy kezelt adataival kapcsolatban tájékoztatást adjon vagy azokat erre irányuló kérés esetén módosítsa. 

Ha Ön a továbbiakban nem kívánja igénybe venni az MDM Kft. szolgáltatásait, azt a fenti e-mail címen, illetve a 1119 Budapest, Mérnök utca 12-14. címre megküldött levelében tudja jelezni, és kérheti adatainak törlését is. Az erre irányuló kérelemnek az MDM Kft. a kézhezvételétől számított kettő munkanapon belül eleget tesz. 

Ki fér hozzá a személyes adatokhoz: 

Az MDM Kft. kijelenti, hogy a tudomására jutott adatokat, az Ön kifejezett előzetes jóváhagyó hozzájárulása nélkül nem teszi harmadik személy szamara hozzáférhetővé. Az adatokhoz kizárólag az MDM Kft. alkalmazásában és megbízásában álló személyek, valamint a vényt beváltó és a gyógyszert/gyógyászati segédeszközt kiadó gyógyszertári/gyógyászati segédeszköz bolti alkalmazott férhet hozzá. 

Biztonság:
MDM Kft. az érintett személy adatait védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

MDM Magyar Diabétesz Menedzsment Kft.          Email: info@mdm.hu         Tel: 06 1 7824 178, 06 20 5438 262         Levelezési cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 12-14.

MDM Magyar Diabétesz Menedzsment Kft.
Email: info@mdm.hu
Tel: 06 1 7824 178, 06 20 5438 262
Levelezési cím: 1119 Budapest, Mérnök u. 12-14.